Výstavba napreduje, hrubá stavba rodinných domov sa rysuje

spať na predchádzajúcu stránku