Ukončenie výstavby IS a zahájenie výstavby komunikácií

spať na predchádzajúcu stránku