O projekte

IBV Kostolište

spať na predchádzajúcu stránku

V súbore bytových domov vyrástlo šesť trojpodlažných bytoviek s ponukou jedno a dvoj izbových bytov s terasami a balkónmi. Pridanou hodnotou všetkých prízemných bytov bude malý súkromný pozemok oplotený živým plotom.

Celý obytný súbor je v bozprostrednej blízkosti zmiešaného lesa, ktorý je možné využiť na aktívny oddych alebo relax. Lesno-poľnou cestičkou sa dostaneme k rybníkom v Jakubove (10 minút) alebo priamo do mesta Malacky (10 minút).

Priamou súčasťou tejto obytnej zóny bude objekt súkromnej materskej školy. Viac o škôlke sa dočítate na www.montessori-malacky.sk.

Všetky projekty budú realizované s maximálnym dôrazom na kvalitu materiálov i vyhotovenia a v súlade s najnovšou tepelnotechnickou normou, čo zaručí mimoriadne nízke prevádzkové náklady a Váš dom sa stane takmer pasívny. Ekologický prístup k bývaniu ukazuje použitie nízkoúdržbových materiálov s dlhou životnosťou a nízkou energetickou náročnosťou ako aj maximálna izolácia obvodových stien a stropov.

Samotný návrh a dispozičné riešenia domov v IBVkostolište vychádzajú zo skúseností architektov projektu spoločnosti PROMIPROJEKT, ktorí nemalou mierou prispeli ku kvalite projektu.

Samozrejmosťou je úplná infraštruktúra vrátane optickej dátovej siete. Partnerom pre vodovod a kanalizáciu je Bratislavská vodárenská spoločnosť garantujúca najnižšie možné prevádzkové náklady.

Predaj sa začne na jar 2022. Tešíme sa na Váš záujem.